holky na kole
Lifestyle,  Nature

Bike more, drive less!

Znečištění ovzduší způsobuje řadu nepříznivých zdravotních následků. Zvyšuje riziko respiračních infekcí, srdečních chorob, mrtvice a rakoviny plic. Podle Světové zdravotnické organizace ročně zemře ve světě kolem 4,2 milionu lidí v důsledku znečištění ovzduší. Umírají především mladí lidé a děti. A jak jsme na tom v Česku?

Number of deaths due to Ambient Air Pollution in the Czech Republic:
➖2 786 women (avg. age 20)
➖3 324 men (avg. age 40 let)
⤵️
➖6 110 mužů, žen a dětí u nás zemřelo na choroby dýchacích cest, mrtvici a rakovinu plic ze znečištěného okolního ovzduší v roce 2012 s průměrným věkem úmrtí 29 let.

(Zdroj: Světová zdravotnická organizace WHO)

Around 4.2 million deaths occur each year as a consequence of ambient air pollution, mainly from noncommunicable diseases.

Exposure to high levels of air pollution can cause a variety of adverse health outcomes. It increases the risk of respiratory infections, heart disease, stroke and lung cancer. Vehicle exhaust, industrial emissions and power production, smoke from cooking and heating with unclean technologies and fuels, agricultural practices, waste burning
and wildfires all contribute to poor air quality.

More than 80% of people living in urban areas that monitor air pollution are exposed to air quality levels that exceed WHO guideline limits, with low- and middle-income countries suffering from the highest exposures, both indoors and outdoors.

#airpollution #numbers